کود گلو کوپ چیست؟

کودی مایع حاوی 6% مس کلات شده با اسید امینه گلوتامیک می باشد و نقش موثری در فعال

کردن برخی از آنزیم های ضد استرس در گیاه دارد.

 

گلوتامیک اسید در جوانه زنی بذر نقش داشته به عنوان یک پیش ساز در سنتز کلروفیل کاربرد دارد.

گلوتامیک اسید همچنین در سنتز سایر اسید های آمینه نیز نقش دارد.

کود گلو کوپ

با مصرف از طریق محلول پاشی به سرعت در ساختمان گیاه نفوذ می کند.

کارایی به مدت 15-20 روز حتی در حین بارندگی موثر نیز حفظ می گردد.

محلول پاشی در هنگام عصر  و در هوای خنک با استفاده لز ادجوونت های ارگانیک صورت پذیرد.

در پیشگیری از برخی بیماری های قارچی و باکتری ها موثر است.

مکان های مورد استفاده، طرز و زمان مصرف و مقدار مصرف:

مقدار مصرف با جنس خاک شرایط آب و هوایی گونه گیاه  و دوره فنولوژی گیاه می تواند تغییر کند.

به همین دلیل قبل از استفاده  توصیه می شود آنالیز خاک و برگ انجام شود.

برای اطلاعات بیشتر به مسول شعبه مراجعه کنید.

محتویات w/w :

مس محلول 6%

ود-گلوو-کوپ

از دیگر محصولات ما دیدن فرمایید

ریز مغزی ها 

بلاگ محصولات