کود ز-ن 15

در این بخش ماقصد داریم کود ZN 15  2 را برای شما عزیزان معرفی کنیم با ما همراه باشید .

کود ZN 15 چیست؟

روی 15 منبع روی با کیفیت بالا می باشد که توسط EDTA کلات شده است

و به طور کامل توسط گیاه جذب می شود. روی عنصری است که در ساختمان آنزیم ها بکار می رود  ، در فعال سازی و ساخت پروتئین،نشاسته ،اسیدنو کلئیک وهورمون رشد گیاهی اکسین نقش دارد .

کود ز-ن 15 لروز ناشی از کمبود روی را از بین می برد .

باعث افزایش مجموعه دانه در بلال می شود.

کود zn 15

باعث افزایش بذر در گوجه فرنگی ، فلفل ، خیار ، بادمجان و کدو و… می گردد .

باعث افزایش قوزه در پنبه می گردد .

ضامن شکوفه دهی بیشتر و حفظ شکوفه ها ، در نتیجه تولید بیشتر و کیفیت بهتر محصول است .

جذب ++Zn  توسط گیاه مشکل است ،در این کود روی کلاته شده با EDTA  با ساختار کریستالی خود به آسانی جذب گیاه شده و ++Zn را در اختیار آن قرار می دهند .

PH مقاوم این محصول 3-9 می باشد .

محتویات W/W :

(EDTA (zn روی محلول :      15%

آبیاری قطره ایمحلول پاشی
سبزی و صیفیزراعیباغیسبزی وصیفیزراعیباغی
0,5-1
کیلوگرم در
صد لیتر آب
1-2
کیلوگرم در
صد لیتر آب
1-2
کیلوگرم در
صد لیتر آب
1-1,5
کیلو گرم در
هزار لیتر آب
1-1,5
کیلو گرم در
هزار لیتر آب
1-1,5
کیلو گرم در
هزار لیتر آب