کمبی پلاس

از آنجا که کمبود بر مشکلاتی در تشکیل لوله گرده افشانی

و به تبع آن تشکیل میوه به وجود می آورد

لذا کود کمبی پلاس که حاوی درصد بالا و مناسب(B) می باشد در مواقع کمبود پیشنهاد می گردد.

کود کمبی پلاس

تاثیرات :

با توجه به درصد بالای بر در این کود و لحاظ شدن تعادل عناصر

افزایش کمی و کیفی محصول را خواهیم داشت.

بر جوانه زنی را افزایش می دهد و ریزش گل و میوه را کاهش می دهد.

 از دیگر محصولات ریز مغزی ما دیدن فرمایید :

کود میکرو فورس

کود فروماکس feromax

مزایای بالا بودن درصد انتقال بر :

پوسیدگی چغندر قند وکرفس، ترک خوردگی سیب و گلابی را کاهش می دهد.

دامنه بین کمبود و سمیت بر در خاک بسیار نزدیک است.

لذا درمصرف مقدار مناسب از کود های حاوی بر باید دقت شود.

برای جلوگیری از مسمویت خاک توسط بر محلول پاشی کمبی پلاس جهت رفع کمبود بر پیشنهاد می گردد.

استفاده بیش از حد بر باعث تثبیت بسیاری از ریزمغزی های خاک می گردد.

این کود با توجه به اینکه دارای میزان مطلوبی از سایر ریز مغزی ها نیز می باشد،

مجموعه کاملی را با بر تشکیل می دهد.

img_divider

محتویات w/w

بر محلول           6%

مس محلول       5%

روی محلول        4%

منگنز محلول      4%

آهن محلول        3%