کیفیت آب آبیاری
کیفیت آب آبیاری و تاثیر آن بر تغذیه گیاه مقدمه در مناطق خشک مانند کشور ما، آب‌های آبیاری معمولاً کیفیت نامطلوبی دارند. منظور از کیفیت آب، مطلوب بودن آن برای مصرف است. آب در مواردی از جمله کشاورزی ، باغبانی، آشامیدن و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا چنانچه آب برای باغبانی و پرورش گیاهان زینتی مناسب و
دیدن محصول
علت ریزش گل و میوه در درختان
مقدمه : دلایل زیادی در مورد ریزش میوه درختان قبل از رسیدن وجود دارد. بی جهت نگران نشوید ،ریزش میوه ممکن است طبیعی یا مربوط به آفت یا محیط باشد. با مشاهده و ارزیابی دقیق میتوان علت این ریزش را مشخص نمود و با انجام اقدامات مناسب از ریزش غیر طبیعی درختان جلوگیری نمود. ریزش
دیدن محصول
آموزش کود دادن به درختان میوه
اگر به باغبانی علاقه دارید ممکن است، تعدادی درخت میوه در حیاط خانه ی خود کاشته باشید. با اینکه پرورش درختان میوه برای برخی مشکل است، اما اگر به درستی از آنها مراقبت شود، رشد می کنند و محصول خواهند داد. در این مقاله به نحوه ی کود دادن به درختان میوه می پردازیم به طوری که محصول بیشتری تولید کنند.
دیدن محصول